Privacybeleid

1. Wie zijn wij?

Het adres van onze website is: https://www.gwmcb.be.

2. Op welke manier verzamelen we je persoonsgegevens?

Het merendeel van je gegevens wordt aan ons medegedeeld door jouw actieve interventie. Bijvoorbeeld als je ons contacteert of het inschrijvingsformulier invult.

3. Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

A. Contactformulieren

In het kader van het “Contactformulier” dat je invult:

  • identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres en de gestelde vraag).

B. Inschrijvingsformulieren

n het kader van het “Inschrijvingsformulier” dat je invult:

  • identificatiegegevens (naam bestuurder, voornaam bestuurder, geslacht, geboortedatum, taal, gsm bestuurder, naam passagier, voornaam passagier, geslacht passagier, geboortedatum passagier, adres, postcode, plaats, land, e-mailadres, model Goldwing, uitvoering, bouwjaar, chasisnummer, nummerplaat).

C. Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

D. Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Uiteraard behandelen we deze persoonsgegevens steeds met de nodige vertrouwelijkheid en discretie. In het kader van de G.W.M.C.B. zullen wij die persoonsgegevens nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming delen met derden en nooit gebruiken voor commerciële doeleinden. Deze gegevens worden enkel bewaard in het kader van het lidgeld en het aanmaken van de nodige lidkaarten en het opsturen ervan.

4. Hoelang bewaren we uw data?

We bewaren je gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3. D.).

Wanneer je een reactie achterlaat (indien mogelijk) dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

5. Welke rechten heb je van je eigen gegevens?

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je op elke moment verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit exportbestand bevat data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve doeleinden.

6. Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

De secretaris bewaard alle gegevens voor het bereiken van het doel van de verwerking. De overige bestuursleden hebben, voor zover het noodzakelijk is, een exportbestand met beperkte gegevens (naam, adres, woonplaats, gsm-nummer en e-mailadres).

7. Worden je persoonsgegevens beveiligd?

We hechten zeer veel beland aan de bescherming van de privacy van onze leden/gebruikers en stellen alles in het werk om ons privacybeleid steeds verder te optimaliseren en de passende maatregelen te nemen om – voor zover mogelijk – ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens te voorkomen.

8. Wat gebeurt er als dit privacybeleid gewijzigd wordt?

G.W.M.C.B. kan dit privacybeleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Data Beschermingsautoriteiten en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebeid.

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. We raden je dan ook aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.

9. Wat in geval van een geschil?

In geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke schikking/oplossing.
We wensen je erop te wijzen dat je het recht hebt om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer je vindt dat je rechten geschonden werden. Meer informatie vind je op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Onze contactgegevens

v.z.w. Gold Wing Motor Club Belgium (G.W.M.C.B.)
Heidestraat 29
3470 Kortenaken
E-mail: president@gwmcb.be