FAQ’s – Veel gestelde vragen

Algemene vragen

Hier vind je vragen en antwoorden in verband met het lidgeld.

Vragen over lidgeld

Wanneer te betalen?
 • Jaarlijks, in de maand november.
 • Bij aansluiting als nieuw lid.
Hoeveel bedraagt het?
 • Voor de rijder/bestuurder/piloot/steunend lid bedraagt het lidgeld 40,00 € per jaar.
 • Voor de passagier is dit 20,00 € per jaar.
Wat is een steunend lid?
 • Mag gedurende het ganse jaar deelnemen aan alle activiteiten van de G.W.M.C.B., ook zonder moto!
 • Ontvangt een lidkaart "Steunend lid"
 • Ontvangt het tweemaandelijks clubmagazine
 • Enkel een piloot kan steunend lid worden, niet de passagier
 • Krijgt geen nationale stempelkaarten
 • Krijgt geen stickers op de activiteiten
 • Kan niet deelnemen aan de wedstrijd Nationaal Winger
 • Krijgt geen GWEF kaart, dus geen deelname aan Internationale Treffen van andere landen
 • Mag ons eigen internationaal treffen bezoeken
 • Kan medewerker zijn op het internationaal treffen mits betalen van de toegangsprijs


Techniek

Hier kunnen technische vragen komen

Vragen over MOTOR

1000

1200

1500

1800