Internationaal Treffen 2022

Beste vrienden, leden, Gold Wing Clubs en sympathisanten van onze G.W.M.C.B,

Na intern overleg, met de bevoegde instanties, het internationaal karakter van ons Treffen en de bestaande Covid 19 maatregelen in België, heeft het bestuur van de Gold Wing Motor Club Belgium beslist om het Internationaal Treffen 2022 te annuleren en te schrappen van de G.W.E.F. kalender.

Jammer genoeg, zelfs met de positieve vooruitzichten naar de zomer van 2022, is het voor de G.W.M.C.B. onmogelijk om de nodige vergunningen te verkrijgen en de extra mankracht te verzamelen om het Internationaal Treffen te laten doorgaan.

Met deze 3de annulatie van het Internationaal Treffen, willen we als G.W.M.C.B. ons ook verontschuldigen tegenover alle mogelijke deelnemers, maar zoals reeds aangegeven, lukt het ons niet om de gehele organisatie met de officiële instanties en alle omslachtige aanpassingen naar het Corona virus reglement uit te voeren.

Wij hopen dat al onze bevriende Gold Wing Clubs verder in het jaar hun organisatie toch in orde zullen krijgen en hun treffen kunnen organiseren, wij kijken alvast uit naar 2023!

Hou het veilig en blijf vooral gezond!

Voor het bestuur,

Mark Vanderborght
Voorzitter Gold Wing Motor Club BelgiumKalender 2022 online