Home

Internationaal Treffen 2023

Wijziging bestuursleden

Tijdens de bestuursvergadering van 14 januari 2023 zijn de bestuursfuncties herverdeeld.

We hebben een nieuwe interrep en een nieuwe toerleider, zie de pagina van de bestuursleden.